Ungdomars löpträning

Träning i olika former börjar att ge sig ner i åldrarna. Träning var förr överrepresenterat av yngre medelåldern, en tid i livet när stabilitet har hittats och att det finns en bra balans i livet. Att i det stadiet hitta en träningsform som lockar är väldigt vanligt. Idag dock börjar ungdomarna att sporta allt mer, vad som ligger bakom detta är något oklart men kan ha att göra med att ungdomar finner hälsan alltmer viktig och detta genom sociala medier där det uppmärksammas mycket.

Löpa som ung

Att löpa som ungdom är väldigt tacksamt. En ungdoms kropp tål mycket mer belastning än en person som är lite äldre. En ung kropp är mycket tåligare, lederna är mjukare och den är träningsvänlig. När kroppen istället blir vuxen så blir det också känsligare mot skador och om felbelastning skulle ske, det är ej lika vanligt för ungdomar.

Därmed är det klokt att passa på att träna som ungdom, detta för att även få en god grundkondition. Att löpträna är ett gott tips, detta är något som människan kan ha med sig hela livet. Genom att bygga upp kroppen, att vänja den vid träning och att skapa en god grundkondition kommer göra att kroppen tål med när den åldras och kommer dessutom att orka mer.

mts_best