Löparträning för barn

Träning för barn ska vara roligt. Det är viktigt att introducera träning för barn i tidig ålder, att tala om både kost och hälsa. Det är dock viktigt att tala om det på ett bra sätt, men god fakta och att det ej handlar om vikt som det är lätt för barn att annars tänka i de termerna. Vikt är något som uppmärksammas mycket genom olika reklamer och sociala medier. Det är lätt för barn att få fel uppfattning om detta, därför bättre att tala om kost och hälsa på ett hälsosamt sätt istället så att det tas in och förstås på ett bra sätt.

Träning för barn

Barns kroppar utvecklas i väldigt olika takt. Några är väldigt rörliga snabbt medan andra utvecklar detta mot tonåren. Det är gener som avgör mycket och inget som går att påverka så mycket utifrån. Men ändå kan mycket göra när det kommer till träning, utan att egentligen veta hur detta sedan yttrar sig i äldre ålder med avseende om barnet blir duktig på den tränade sporten eller ej.

Att låta barn springa är bra. Dels ger det en allsidig träning och dels för att det uppmuntrar till naturlig träning med sin egen kropp som vikt. Ett barns kropp skall ej belastas med tunga vikter, det bästa är att enbart arbeta med kroppen den själv. Löpning ger även en god kondition som sedan barnet kan ha med sig i många år framöver.

Att kunna löpa och ha den konditionen med sig är värdefullt vilken sport eller sysselsättning en individ kommer att ägna sig åt. Med den allsidiga rörelser så ger det positiva effekter för hela kroppen som aldrig kommer att vara förgäves.

mts_best