Träna på löpband

Träning är något som ej går att ta del av alls, det är uppmärksammat på flertalet platser, så som reklam i tidningar och på Internet, på sociala medier så är det synliga i många flöden att det ej går att undvika på något sätt. Det är en positiv sak, att träning visas och uppmuntras, detta så länge det är hälsosamt och sker på ett positivt sätt mot allmänheten. Träning kan bli en viss hets också och då är det ej längre hälsosamt, det kan gå överstyr och då ger det istället negativa effekter för kroppen. I en positiv anda och på ett hälsosamt så är dock träningen väldigt positiv, vilket är värt att lyfta och sprida vidare.

Träning i olika former

Träning går att utföra på många olika sätt, både hemma och utanför hemmet. Det finns gruppträning och träning individuellt. Träning inomhus och utomhus. Ledd träning av yrkesprofessionella och på skoj. Många olika varianter för att alla skall finna något som passar en själv.

Positiva effekter har visats på både högintensiv träning och lågintensiv sådan. Det viktiga är att belasta kroppen och få hjärtat att arbeta, det är detta kroppen gynnas av och kan då bidra till en starkare och piggare kropp under många år framöver.

Träning på gymmet

Inte alla känner sig bekväma med att gå till gymmet. Det är relativt små träningsytor med många besökare. Det kan krävas ett visst mod och självsäkerhet för att träna under sådana former. Det har också upplevts att besökare känner sig bevakade och jämförda med andra, att det känns tufft att gå till gymmet. Att besöka ett gym är dock mycket psykologisk. Det finns en viss känsla att känna sig observerad, med detta har undersökts och visat sig vara just psykologiskt. Ofta är det en själv som jämför sig med andra, precis så som många gör överallt oavsett situation.

De som känner sig bekväma med att träna på gym är detta väldigt positivt. På gymmet finns det många olika träningsmaskiner som tränar olika delar i kroppen. Med hjälp av dessa kan kroppen tränas på många olika sätt och muskler och leder får belastas vilket är bra för skelettet. En populär maskin på gymmet är löpbandet. Detta väljs av många att användas även när det går att springa utomhus. Istället löps det på bandet där det går att få mycket resultat visat för sig. Löpbandet mäter sträcka och hastighet, det kan även mäta puls och hur många kalorier som har förbrukats. Det går att ändra hastigheter och motstånd. Med hjälp av alla dessa mått går det att utveckla sig snabbt och att jämföra sina resultat. Att hela tiden utmana sig själv kan vara bra för träningen för att den mentala biten skall utmanas med tid.

mts_best